system font bold
System Font Bold

 

system font bold dark
System Font Bold - Dark

 

hotkeys menu
Hotkeys Menu 

hotkeys list
Hotkeys List

 

others
Others Menu

 

advanced
Advanced Menu

 

languages
Languages Menu

 

context menu
Context Menu

 

system tray menu 1
System Tray Menu - Apply

 

system tray menu 2
System Tray Menu - Font Type

 

system tray menu 3
System Tray Menu - Font Size

 

Version: 2.1.0.4 | Date: 2021-04-30 | Download | MD5: a669fc6a69da0574b12a8a2b7a38dee1