Version: 1.1.0.13 - Date: 2018-06-24

Fix: Minor improvements

 

Version: 1.1.0.12 - Date: 2018-06-22

Add: Tools menu

 

Version: 1.0.0.11 - Date: 2018-05-07

Remove: Email function

 

Version: 1.0.0.10 - Date: 2017-11-27

Change: Stability improvements

 

Version: 1.0.0.9 - Date: 2017-05-08

Add: Win10 LTSB compatibility

 

Version: 1.0.0.8 - Date: 2017-05-07

First Public Release

 

 

 

Version: 1.1.0.13 | Date: 2018-06-24 | Download | MD5: cbf5d1ae6b3fba0679f5d60eea2371db